Logo
Banner
Úvodní stránka Rychlá objednávka Přihlášení Nákupní košík Pokladna

Vyhledávání v eshopu - zadejte část slova nebo čísla

Celková cena nákupu

bez DPH: 0 Kč

Naše nabídka

Doporučujeme

99927_thumb.jpg
bez DPH: 41 Kč
s DPH: 49,60 Kč
Přidat do košíku

ADR havarijní výbava, ADR značení

ADR značení dopravní techniky, obalů a havarijní soupravy

Pro přepravy nebezpečných nákladů je nutno vybavit dopravní firmy vhodnými sorbenty, značením, ochrannými pomůckami a dalšími doplňky, které jsou používány zejména v případě havárie.

Naše firma si Vám dovoluje nabídnout kompletní nabídku značení používaného při přepravách nebezpečných nákladů včetně havarijních souprav a ostatních doplňků např.:

 • Značení dle ADR RID IATA-DGR(cedule, samolepky atd.)
 • ADR výbava, soupravy a doplňky
 • Sorpční a těsnící prostředkynejenom pro autodopravce, ale i k použití na benzinových stanicích, výrobních provozech nebo garážích.                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ADR taška

ADR výbava, soupravy a doplňky

Podle Evropské dohody o silniční přepravě nebezpečných věcí (dohoda ADR) je dopravce povinen při přepravě věcí zabezpečit, aby kromě povinného označení vozidla měl řidič i povinnou výbavu pro případ potíží nebo havárie.

Standardní typy havarijních souprav, je nutné podle druhu přepravované látky a jejího množství dovybavit následujícími doplňky např.:

 • zakládací klíny(pro každé vozidlo i přívěs !) alespoň jeden (nejlépe nejiskřivý) zakládací klín, jehož rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a průměru jeho kol
 • dva stojací výstražné prostředky(doporučujeme oranžové blikající svítilny, které jsou nezávislé na elektrickém systému vozidla, event. reflexní kužele nebo trojúhelníky)
 • reflexní výstražná vestanebo oděv dle EN471/EN20471 pro každého člena osádky !
 • nejiskřivá ruční svítilnapro každého člena osádky !
 • osobní ochranné pomůckya nezbytná výbava pro provedení dodatečných a zvláštních bezpečnostních opatření uvedených v písemných pokynech pro případ nehody (ochranné rukavice,brýle,oděv, obuv, kapalina na výplach očí...)
 • při přepravě plynů apod. např. polomaska, celoobličejová maska s příslušnými filtry
 • sběrná či záchytná nádoba
 • nejiskřivá lopata a koště
 • sorpční prostředky a kanalizační ucpávky
 • hasící přístroje(podle povolené největší hmotnosti 4 až 12 kg)

Sorpční a těsnící prostředky

Mezi nejpoužívanější prostředky pro řešení provozních nebo havarijních úniků kapalin patří v posledních letech:

 • Sypké sorbenty: Moderní a výhodné při použití k likvidaci menšího množství uniklé kapaliny na větší ploše, úklid kapaliny z vozovek a zachycování provozních úniků v průmyslových halách, garážích apod.
 • Textilní (polypropylenové) sorbenty: Jsou dodávány v různých rozměrech rolí, rohoží a ponožek, které oproti sypkým sorpčním prostředkům mají několik nesporných výhod:
   • vysoká sorpční schopnost pro většinu kapalin (až patnáctinásobek vlastní hmotnosti)
   • snadná manipulace
   • jednoduchá úprava tvaru
   • odolnost proti vlivům počasí a neomezená doba skladování